4 Werven


CNR-werf te Rupelmonde

Provinciale scheepswerven Baasrode

Historische scheepswerf C.A.Meerman te Arnemuiden

Stads- en Commerciewerf te Zierikzee

De doelstelling van het Vier Werven Overleg is het maritieme verleden van de Scheldemondregio in het licht te stellen en te promoten om de historische eenheid ervan te benadrukken. Over de landsgrenzen heen, creëert het een duurzaam samenwerkingsverband rond het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio met de 4 participerende (museum)werven als ankerplaatsen.
Het project omvat zowel een culturele als een toeristische component:

  • Uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van klassieke scheepsbouw en -restauratie
  • Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en het werven van vrijwilligers
  • Gezamenlijke promotie om de traditionele scheepsbouw en het scheepsbouwersambacht langsheen de Schelde te belichten en te komen tot een toeristisch lint doorheen de regio

Meer informatie?

CNR-werf te Rupelmonde
Historische Scheepswerf C.A. Meerman te Arnemuiden
Stads- en Commerciewerf Zierikzee
Provinciale Scheepswerven Baasrode