Privacyverklaring


Tolerant vzw, gevestigd te Rupelmonde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tolerant vzw
CNR-loods, Scheepsbouwersstraat 16
9150 Rupelmonde
Website: https://tolerant-vzw.be
E-Mail: GDPR@tolerant-vzw.be

Doelstellingen van Tolerant vzw

  • behoud van authentieke Vlaamse en Zeeuwse schepen en ambachten
  • renovatie van schepen en ze zo mogelijk in de vaart brengen
  • vaartochten organiseren met hun klassieke schepen om deze nautische geschiedenis levend te maken
  • behoud van kennis: documentatiecentrum met boeken, registers, foto’s, films, tekeningen, verhalen, modellen…
  • samenwerking met medewerkers en sponsors

Verwerkingsdoeleinden

Tolerant vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsors en leveranciers ten behoeve van de ledenadministratie en de werking van de vzw.

De verzameling van gegevens kan gebeuren op manuele wijze of via elektronische kanalen (e-mail, website).

De gegevens die Tolerant vzw verzamelt van zijn leden zijn:

  • naam en voornaam
  • adres
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Ten behoeve van het contactformulier of de electronische nieuwsbrief wordt dit beperkt tot enkel de naam, voornaam en e-mailadres.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, sponsors of leveranciers worden gedeeld met andere organisaties en/of overheden binnen de ­Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Tolerant vzw ­verbonden zijn of met enige andere partner van Tolerant vzw. Tolerant vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Google Analytics

Tolerant vzw gebruikt Google Analytics om het gebruik van zijn site in kaart te brengen. Hiervoor worden er cookies gebruikt. Hier kan u o.a. lezen hoe Google deze gegevens verwerkt. De Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn hierbij ook van toepassing.

Mailchimp

Tolerant vzw maakt gebruik van Mailchimp voor de verzending van mededelingen en nieuwsbrieven naar zijn leden en sympathisanten. Hiertoe worden naam, voornaam en e-mailadres aan Mailchimp doorgegeven.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor leden, vrijwilligers, sponsors of leveranciers zullen worden bewaard ­gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en ledenadministratie). 

Recht van inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De leden, vrijwilligers, sponsors of leveranciers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben ze het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Tolerant vzw en hebben ze het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat zij bij Tolerant vzw een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die zij van hen beschikken in een computerbestand naar hen of een ander, door hen genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar GDPR@tolerant-vzw.be.

Klacht

De leden, vrijwilligers, sponsors of leveranciers hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Ons cookiebeleid kan u hier vinden.