Algemene voorwaarden


Lidmaatschap

 • Tolerant vaart enkel met leden van de vereniging. Leden varen gratis mee.
 • Lid word je voor het lopende jaar, door minimaal € 50,00 te storten op de rekening van Tolerant vzw. Je kan dan meermaals met onze schepen meevaren. Wie lid wordt vanaf september is meteen ook lid voor volgend kalenderjaar. 
 • Ben je geen lid en wens je in te schepen voor een korte tocht dan word je lid voor één dag. Je betaalt dan ook een lager bedrag, afhankelijk van de aard en duur van die vaartocht.
 • Leden zijn verzekerd wanneer ze meevaren op onze schepen.

Wijzigingen en annulatie

 • Wanneer er onvoldoende personen hebben ingeschreven op een geplande ledentocht kan de tocht worden geannuleerd. Tolerant zal dan trachten de personen over te plannen naar een andere tocht na onderlinge afspraak.
 • Groepstochten kunnen worden verplaatst na onderlinge afspraak.
 • Tochten kunnen eveneens worden geannuleerd en indien mogelijk verplaatst naar een andere datum wanneer de weersomstandigheden het varen niet toelaten. De schipper heeft de eindbeslissing of er kan gevaren (en/of gezeild) worden of niet.
 • Het niet aanwezig zijn op een tocht die heeft plaatsgevonden geeft geen recht op terugbetaling. Wie volwaardig lid is geworden omwille van zijn inschrijving kan evenwel gratis boeken op een andere tocht.
 • Tochten op de Schelde zijn afhankelijk van het getij. Dit betekent dat vertrekuur en traject hierdoor beïnvloed zijn. Juiste plaats en tijdstip van vertrek worden tijdig gemeld aan de deelnemers.
 • Tochten in Zeeland hangen af van de ligplaats van het schip. Exacte plaats van vertrek en tijdstip worden tijdig gemeld aan de deelnemers. Informatie vermeld op de website is onder voorbehoud.
 • Aanbrengtochten hebben een verschillend vertrek en aankomstpunt. Terugkeer naar het vertrekpunt is voor rekening van de deelnemer.

Algemeen

 • Alle betalingen moeten zijn gebeurd voor het vertrek.
 • Eten en drank zijn niet voorzien (tenzij anders vermeld).
 • Kinderen dragen verplicht een zwemvest, die krijg je aan boord. Voor volwassenen is ook een zwemvest voorzien. Die is verplicht te dragen op de Schelde én als de schipper het beslist.
 • Bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden verklaart men zich tevens akkoord met de privacy voorwaarden.