Sloep ‘Drongen’ afgewerkt


Woensdag 13 april 2022 werd de ‘Sloep Drongen’ opnieuw te water gelaten.

Het verhaal startte in de loop van 2018 met de vraag of Tolerant kon helpen met de restauratie van een oude reddingssloep die sinds 1951 in Drongen bij de Oude Abdij op de Leie in het water had gelegen. Deze abdij was toen het noviciaat van de paters Jezuïten en tijdens de ontspanning werd er door de novicen mee gevaren. Tot 2018 zou hij (volgens mondelinge overlevering) niet meer uit het water geweest zijn.

De boot werd op 1/12/2016 geschonken aan het St.-Jozefscollege te Aalst en de Oud-leerlingenbond is nu de eigenaar.

In de nieuwsbrief van juni 2018 kan je onder de hoofding ‘Wat staat er nu weer in de loods ?’ het vervolg van het verhaal in detail lezen. Op vraag van het college werd er overeengekomen dat Tolerant de restauratie zou uitvoeren.

Ergens in mei 2018 werd de sloep in Rupelmonde afgeleverd en konden de werken beginnen. Men vertelt hier nog graag hoe na een paar dagen alle met de jaren verzamelde ‘bewoners’ van het onderwaterschip er begonnen af te vallen en het vreselijk begon te stinken…

Uiteindelijk duurde de restauratie veel langer dan gepland, maar daar was de coronapandemie natuurlijk de grote boosdoener. Lange tijd werd ons de toegang tot de loods ontzegd en kon er niet verder gewerkt worden.

Eind vorig jaar was het echter alle hens aan dek om het werk af te krijgen. De sloep werd daarbij ook nog eens ondersteboven gelegd om de schilderwerken makkelijker te maken. Dit heen en terugdraaien staat op film en kan je hieronder bekijken. Ondertussen was er een grote tijdsdruk omdat de inhuldiging van de gerestaureerde sloep op 24 april 2022 in Aalst gepland was en de boot dus wel klaar moest zijn.

Tenslotte werd de sloep op 13 april opgehaald door Jan De Nul en wat verder in Rupelmonde te water gelaten. Daarna kwam de sloep nog een weekje aan onze Tolerantsteiger te liggen voor de laatste afwerking. Daarna werd er al roeiend via de Schelde en Dendermonde naar Aalst vertrokken.

De ‘Collegeboot’, zoals hij ondertussen ook genoemd wordt, is ook door Anita gespot in het voorbijvaren te Baasrode.

Van de aankomst te Aalst is er ook een reportage van TV Oost. Hier werd hij uiteindelijk gedoopt als de ‘Lodewijk X’.

Wij wensen het college van Aalst veel plezier met het varen!

Meer info is te vinden op de site van de collegeboot: https://www.collegeboot.org